RAL見本色RAL7000 RAL 7000
Squirrel grey
RAL7030 RAL 7030
Stone grey
RAL9010 RAL 9003
Signal white
RAL7001 RAL 7001
Silver grey
RAL7031 RAL 7031
Blue grey
RAL9005 RAL 9005
Jet black
RAL7002 RAL 7002
Olive grey
RAL7032 RAL 7032
Pebble grey
RAL9006 RAL 9006
White aluminium
RAL7003 RAL 7003
Moss grey
RAL7033 RAL 7033
Coment grey
RAL9007 RAL 9007
Grey aluminium
RAL7004 RAL 7004
Signal grey
RAL7034 RAL 7034
Yellow grey
RAL9010 RAL 9010
Pure white
RAL7005 RAL 7005
Mouse grey
RAL7035 RAL 7035
Light grey
RAL9011 RAL 9011
Graphite black
RAL7006 RAL 7006
Beige grey
RAL7036 RAL 7036
Platinum grey
RAL9016 RAL 9016
Traffic white
RAL7008 RAL 7008
Khaki grey
RAL7037 RAL 7037
Dusty grey
RAL9017 RAL 9017
Traffic black
RAL7009 RAL 7009
Green grey
RAL7038 RAL 7038
Agante grey
RAL9018 RAL 9018
Papyrus white
RAL7010 RAL 7010
Tarpaulin grey
RAL7039 RAL 7039
Quartz grey
RAL1026 RAL 1026
Luminous yellow
RAL7011 RAL 7011
Iron grey
RAL7040 RAL 7040
Window grey
RAL2005 RAL 2005
Luminous orange
RAL7012 RAL 7012
Basalt grey
RAL7042 RAL 7042
Traffic grey A
RAL2007 RAL 2007
Orange clair brillant
RAL7013 RAL 7013
Brown grey
RAL7043 RAL 7043
Traffic grey B
RAL 3024 RAL 3024
Luminous red
RAL7015 RAL 7015
Slate grey
RAL7044 RAL 7044
Silk grey
RAL3026 RAL 3026
Luminous bright red
7016 RAL 7016
Anthracite grey
7045 RAL 7045
Telegrey 1
   
RAL7021 RAL 7021
Black grey
RAL7046 RAL 7046
Telegrey 2
   
RAL7022 RAL 7022
Umbra grey
RAL7047 RAL 7047
Telegrey 4
   
RAL7023 RAL 7023
Concrete grey
RAL8000 RAL 8000
Green brown
   
RAL7024 RAL 7024
Graphite grey
RAL8001 RAL 8001
Ochre brown
   
RAL7026 RAL 7026
Granite grey
RAL8002 RAL 8002
Signal brown
   


前のページへ

1 2 3
RALカラー/マンセル・日塗工番号対照表久保考ペイント 株式会社

タイガードライラックジャパン 株式会社

PPG

トップ | 当社の特色 | 粉体塗装とは | 試験成績 | 設備内容 | RAL色見本  | 会社概要 | お問い合わせ